#

VNIndex duy trì sắc xanh với thanh khoản tăng hơn 15%

VNIndex có thể sẽ tiếp tục dao động giằng co với biên độ hẹp trong phiên tiếp theo.