Phân tích kỹ thuật cổ phiếu ACB: Tín hiệu tích cực

BSC

16/07/2021 01:34

Nhà đầu tư trung hạn có thể cân nhắc mở vị thế quanh ngưỡng giá 32.5 và chốt lãi khi cổ phiếu tiếp cận ngưỡng giá 38.0

screenshot-2021-07-15-at-183237-1626348843.png
 Nhà đầu tư trung hạn có thể cân nhắc mở vị thế quanh ngưỡng giá 32.5 và chốt lãi khi cổ phiếu tiếp cận ngưỡng giá 38.0

Điểm nhấn kỹ thuật

- Xu hướng hiện tại: Tích lũy

- Chỉ báo xu hướng MACD: Phần kỳ dương, đường MACD nằm dưới đường tín hiệu

- Chỉ báo RSI: vùng trung lập, xu hướng hồi phục

Nhận định

ACB đang hình thành nhịp hồi phục sau khi điều chỉnh về ngưỡng đáy 31.15. Thanh khoản cổ phiếu nằm dưới ngưỡng trung bình 20 phiên.

Chỉ báo MACD đang dần chuyển hướng sang hội tụ trong khi chỉ báo RSI đang báo hiệu nhịp hồi phục. Đường giá cổ phiếu nằm ngang dải mây Ichimoku, cho thấy xu hướng tăng vẫn đang được kiểm tra.

Nhà đầu tư trung hạn có thể cân nhắc mở vị thế quanh ngưỡng giá 32.5 và chốt lãi khi cổ phiếu tiếp cận ngưỡng giá 38.0 Cắt lỗ nếu mất ngưỡng hỗ trợ 30.0.

BSC
Quý vị có nhu cầu Hợp tác hoặc M&A mạng xã hội đã cấp phép này, xin gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: benthanh919@gmail.com. Trân trọng.