Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Cập nhật cổ phiếu SHS (Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội): quý 1/2022 lợi nhuận 411 tỷ, tăng 21,6%

ĐĂNG NGUYÊN

09/05/2022 22:03

CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Mã CK: SHS) vừa công bố BCTC Quý 1/2022.

shs-1638025217.jpeg

CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Trong quý 1/2022, tổng doanh thu hoạt động của SHS đạt 685 tỷ đồng, tăng trưởng 15,7% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi gộp từ hoạt động đầu tư giảm nhẹ so với cùng kỳ và đạt mức 315,5 tỷ đồng, khi một số khoản đầu tư tự doanh trọng yếu của SHS ghi nhận tăng giá, nhưng tình hình thị trường biến động khó lường, đà tăng nhiều dòng chứng khoán đã chững hoặc có xu hướng tạo đỉnh.

Doanh thu môi giới trong quý đạt 136,1 tỷ đồng, tăng trưởng 41% so với cùng kỳ, với tài khoản mở mới tiếp tục gia tăng, và SHS đã đẩy mạnh nguồn lực cho mảng môi giới và hoàn thiện hệ thống giao dịch phục vụ khách hàng tốt hơn. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 186 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ.

Dư nợ cho vay margin cuối quý đạt mức gần 4,4 ngàn tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ nhưng giảm gần 9% so với cuối quý 4 năm ngoái một phần do các yếu tố thị trường cuối 1 bắt đầu bất lợi, thanh khoản sụt giảm.

Chi phí hoạt động đạt 210 tỷ đồng, gần như không đổi so với cùng kỳ, chủ yếu do dự phòng tài sản tài chính và xử lý tổn thất phải thu ở mức 16,2 tỷ đồng, giảm 90% nhưng lỗ các khoản tài sản tài chính FVTPL tăng mạnh gấp 8 lần so với cùng kỳ lên 98 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận trước thuế ghi nhận đạt 411 tỷ đồng, tăng 21,6%.

Cập nhật quý 4/2021: lợi nhuận 725 tỷ đồng, tăng mạnh 67%

Trong quý 4, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) tăng 72,3%, đạt mức 696 tỷ đồng, khi nhiều khoản đầu tư tự doanh lớn của SHS ghi nhận tăng giá mạnh mẽ.

Doanh thu môi giới trong quý đạt 185,4 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ, khi mà số tài khoản mở mới tăng mạnh, và thanh khoản toàn thị trường cải thiện nhanh chóng từ sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư F0.

Dư nợ cho vay margin cuối quý 4 đạt mức gần 4,9 ngàn tỷ đồng, gần gấp 3 lần so với con số đầu năm. Chi phí hoạt động đạt mức 261 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ, chủ yếu do dự phòng tài sản tài chính và xử lý tổn thất phải thu ở mức 85,9 tỷ đồng, tăng 33,8% và chi phí môi giới tăng 189% đạt mức 140 tỷ đồng.

Với nguồn lực ngày một dồi dào, SHS đang đầu tư mạnh cho mảng môi giới cả về nhân lực cũng như hệ thống giao dịch tân tiến.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế Q4/2021 ghi nhận đạt 725 tỷ đồng, tăng mạnh 67% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2021, SHS đạt doanh thu 2.895 tỷ đồng, tăng trưởng 60,3% so với cùng kỳ. Lãi gộp từ các khoản đầu tư tự doanh đạt mức 1.484 tỷ đồng, gấp rưỡi cùng kì, trong đó tự doanh trái phiếu ghi nhận lãi gộp 216 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Tổng chi phí dự phòng tài sản tài chính là 347 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.

Doanh thu môi giới đạt 554 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ bất chấp cạnh tranh gia tăng mạnh trên thị trường do SHS đã có sự tăng cường đáng kể nguồn vốn bổ sung cho mảng môi giới cũng như cải thiện hệ thống và nâng cấp dịch vụ. Doanh thu tư vấn và bảo lãnh phát hành chứng khoán lũy kế ghi nhận ở mức là 132 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt mức 1.753 tỷ đồng, gấp 1,9 năm ngoái và đạt 233% mức kế hoạch lợi nhuận cả năm 2021.

Cập nhật quý 3/2021: lợi nhuận 306 tỷ, tăng 76%

CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Mã CK: SHS) vừa công bố BCTC Quý 3/2021. Trong quý 3, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) tăng 63,4%, đạt mức 212 tỷ đồng, khi nhiều khoản đầu tư tự doanh quan trọng của SHS ghi nhận tăng giá khá tích cực trong quý 3.

Doanh thu môi giới trong quý đạt 126,8 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ, khi mà số tài khoản mở mới tăng mạnh, và thanh khoản toàn thị trường cải thiện rõ rệt từ sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư F0.

Dư nợ cho vay margin cuối quý 3 đạt mức 3.643 tỷ đồng, tăng trưởng +105% so với số đầu năm. Chi phí hoạt động đạt mức 212,2 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ, chủ yếu do dự phòng tài sản tài chính và xử lý tổn thất phải thu ở mức 89,4 tỷ đồng, tăng 58% và chi phí môi giới tăng 133% đạt mức 72,4 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế Q3/2021 ghi nhận đạt 306 tỷ đồng, tăng mạnh 76% so với cùng kỳ.

SHS đã thực hiện tăng vốn Điều lệ thành công lên 3.250 tỷ đồng, thông qua (1) Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 2:1, giá 13.500 đồng/cổ phiếu (2) Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ tức bằng cổ phiếu) tỉ lệ 5% cho cổ đông hiện hữu, và (3) Phát hành 4 triệu cổ phiếu theo Chương trình Lựa chọn Người lao động (ESOP 2021), giá 12.000 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, SHS đạt doanh thu 1.753 tỷ đồng, tăng trưởng 56,3% so với cùng kỳ. Lãi từ các khoản đầu tư tự doanh đạt mức 773 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kì, trong đó tự doanh trái phiếu ghi nhận lãi 171 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kì.

Doanh thu môi giới đạt 368,5 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ bất chấp cạnh tranh gia tăng mạnh trên thị trường do SHS đã có sự tăng cường đáng kể nguồn vốn bổ sung cho mảng môi giới cũng như cải thiện hệ thống và nâng cấp dịch vụ.

Doanh thu tư vấn và dịch vụ trái phiếu lũy kế ghi nhận ở mức là 101 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt mức 1.028 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kì và đạt 137% mức kế hoạch lợi nhuận cả năm 2021.

Từ bảng so sánh các doanh nghiệp trong ngành ở trên, chỉ số hiệu quả trên vốn chủ của SHS (ROE trượt 12 tháng) đạt mức 30,3% cao hơn đáng kể trung bình ngành là 23% trong khi đang giao dịch ở ngưỡng P/E trượt 12T là 11,5 lần, thấp hơn đáng kể ngưỡng trung bình ngành CK là 15,1 lần. Chỉ số EV/EBITDA của SHS ở ngưỡng 9,3 lần so với trung bình ngành là 13,9 lần. 

 

Cập nhật quý 2/2021: lợi nhuận tăng trưởng tích cực

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 ghi nhận doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, SHS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 594 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL 252,8 tỷ đồng, tăng 41,5% so với quý 2/2020. Doanh thu môi giới trong quý đạt 145,7 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ. Dư nợ cho vay margin cuối quý 2 đạt mức 4.333 tỷ đồng, tăng 143% so với đầu năm và tăng 82% so với cuối quý 1, nhờ đó lãi từ hoạt động margin đạt 161,6 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí hoạt động đạt mức 148,8 tỷ đồng, tăng 116% so với cùng kỳ. Do đó, lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 309 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 1.188 tỷ đồng, tăng 51% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 580 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ và hoàn thành 96% mức kế hoạch cả năm.

Đáng lưu ý, trong khi đa phần các công ty chứng khoán đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh đều ghi nhận phần lãi từ chênh lệch tăng đánh giá lại các tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ thì chứng khoán SHS ngược lại.

Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ FVTPL ghi nhận 252,8 tỷ đồng, tăng 41,5% so với quý 2/2020 chủ yếu nhờ lãi đã bán các tài sản tài chính đạt 300 tỷ đồng (tức là lãi đã bán các cổ phiếu danh mục tự doanh); cổ tức và tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL 10,4 tỷ đồng giảm mạnh so với quý 2/2020.

Trong khi đó, chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính lại ghi nhận giảm 58 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước tăng 47,6 tỷ đồng. Luỹ kế từ đầu năm đến hết quý 2, SHS ghi nhận giảm từ chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính 111 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lãi 156 tỷ đồng.

Trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, khoản mục này được ghi là sẽ có thuyết minh chi tiết tại số 7.452. Tuy nhiên, trong phần thuyết minh chi tiết lại chỉ thuyết minh số 7.451 và 7.453 (lãi từ bán cổ phiếu danh mục tự doanh và cổ tức), không có bất kỳ thuyết minh nào về 7.452.

Khoản chênh lệch tăng/giảm do đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL theo giá thị trường có thể tác động phần nào đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Đơn cử, như tại SHS, lãi từ bán các tài sản tài chính ghi nhận 300 tỷ đồng, tuy nhiên, do phần chênh lệch này giảm mạnh 58 tỷ đồng dẫn đến lãi từ các tài sản tài chính trong kỳ còn 252,8 tỷ đồng.

Cập nhật quý 1/2021: lãi tăng gấp 5.8 lần

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) vừa công bố BCTC quý 1/2021 với lãi ròng gấp 5.8 lần so với cùng kỳ năm trước nhờ thắng lớn ở mảng tự doanh.

Cụ thể, doanh thu hoạt động SHS quý đầu năm đạt gần 593 tỷ đồng, tăng gần 48% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng tự doanh của Công ty ghi nhận kết quả tăng trưởng nhiều nhất, đạt hơn 310 tỷ đồng, gấp 2.6 lần cùng kỳ năm trước.

Mảng môi giới của SHS cũng bứt phá trong quý đầu năm khi doanh thu đạt hơn 96 tỷ đồng, tăng 270% so cùng kỳ năm 2020. Đây là kết quả khả quan bởi trong quý đầu năm nay, thị phần của SHS đã giảm nhẹ xuống còn 5.38% trên sàn HNX.

Ngoài ra, trong quý 1/2021, SHS còn ghi nhận doanh thu từ bảo lãnh phát hành lên đến gần 49 tỷ đồng, tăng đáng kể so với con số chỉ 4 tỷ đồng trong quý 1/2020.

Điều đáng nói là chi phí hoạt động của SHS trong quý đầu năm 2021 đã giảm 20% so cùng kỳ, dù khoản chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất phải thu khó đòi, lỗ suy giảm tài chính và chi phí đi vay tăng cao hơn, ở mức gần 145 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1/2021, lợi nhuận sau thuế của SHS đạt hơn 270.8 tỷ đồng, tăng 480% so với cùng kỳ.

Thời điểm cuối quý 1/2021, giá trị tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) của SHS đạt hơn 1,700 tỷ đồng, giảm hơn 22% so với đầu năm. Tài sản sẵn sàng để bán (AFS) đạt 666 tỷ đồng, tăng 44% so với đầu năm chính là nhờ nắm giữ cổ phiếu SHB.

Dư nợ cho vay margin của Công ty cuối quý 1 ở mức hơn 2,900 tỷ đồng, tăng gần 34% so với đầu năm.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS)

Mục tiêu của SHS là trở thành công ty chứng khoán hoạt động đa năng theo mô hình ngân hàng đầu tư hàng đầu Việt Nam. Là thương hiệu công ty chứng khoán có uy tín trên thị trường chứng khoán Châu Á.

SHS tin rằng sự chính trực bao gồm bảo mật, trung thực và tin cậy là nền tảng để tạo dựng niềm tin và uy tín của SHS. Chúng tôi luôn tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp thể hiện trong từng hành động của mỗi cán bộ nhân viên SHS.

SHS đánh giá cao tính sáng tạo, nó cho phép chúng tôi liên tục tự hoàn thiện mình và duy trì quan hệ tốt với khách hàng. Ý tưởng sáng tạo giúp cho chúng tôi giải quyết vấn đề hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng dịch vụ và đưa chúng tôi lại gần hơn với khách hàng.

Tại SHS, mỗi cá nhân là một nhà lãnh đạo. Chúng tôi tự hào rằng sự xuất sắc và chuyên nghiệp của từng thành viên trong công ty là nền tảng để xây dựng SHS trở thành một tập thể vững mạnh.

Quý vị có nhu cầu Hợp tác hoặc M&A trang web, xin gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: benthanh919@gmail.com. Trân trọng.