Đánh giá cổ phiếu BID: quy mô hàng đầu và có tiềm năng tăng trưởng, giá mục tiêu là 50.000 đồng/cp

Agriseco & Bản Việt

22/03/2023 10:21

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam BIDV (BID) có quy mô hàng đầu và có tiềm năng tăng trưởng trong năm 2023. Chất lượng tài sản ngày một cải thiện giúp giảm chi phí dự phòng, thúc đẩy lợi nhuận.

bidv2-1615422862.jpg

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam BIDV (BID)

 

KQKD duy trì đà tăng trưởng tích cực. LNTT Q4/2022 của BID đạt 5.381 tỷ đồng (+91%yoy) nhờ tổng thu nhập hoạt động tăng 16%yoy, đạt 17.680 tỷ đồng trong khi chi phí dự phòng giảm 25%yoy. Lũy kế cả năm 2022, LNTT của ngân hàng đạt 23.058 tỷ đồng (+70%yoy), hoàn thành 112% kế hoạch cả năm với đóng góp chính từ thu nhập lãi thuần tăng 20%yoy, lãi hoạt động ngoại hối tăng mạnh 66%yoy trong khi chi phí dự phòng giảm 19%yoy.

Tín dụng tăng trưởng tốt. Tổng tín dụng của BID tăng 12,1% so với đầu năm và sử dụng gần hết hạn mức được cấp là 12,7%. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 12,4% trong khi giá trị TPDN giảm 9% so với cùng kỳ và chỉ chiếm tỷ trọng gần 1% dư nợ tín dụng. Việc TPDN chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trên tổng tín dụng có thể giúp ngân hàng hạn chế được rủi ro từ những biến động trên thị trường BĐS và TPDN hiện nay.

NIM vẫn được duy trì. NIM cuối năm 2022 đạt 2,98% tăng so với mức 2,86% cuối năm 2021. Kỳ vọng NIM của BID thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì mức khả quan nhờ vị thế của một ngân hàng nhà nước cùng việc tích cực đẩy mạnh mảng bán lẻ và công nghệ số.

Kế hoạch tăng vốn. Trong năm 2023, BID dự kiến chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ 455,27 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 9%. Điều này sẽ giúp ngân hàng bổ sung nguồn lực về vốn, cải thiện hệ số an toàn vốn CAR, mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng.

Chất lượng tài sản ngày càng cải thiện. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) tại thời điểm cuối năm 2022 của BID dù tăng nhẹ lên 1,16% từ mức 0,98% cuối năm 2021 nhưng vẫn ở top thấp trong ngành. Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu được duy trì ở mức cao nhất trong các năm gần đây, trên 200% cùng việc đã trích lập dự phòng đủ 100% cho các khoản nợ tái cơ cấu (thay vì phân bổ trong 3 năm) sẽ giúp BID củng cố bộ đệm an toàn vốn đồng thời tạo nguồn lợi nhuận từ hoàn nhập dự phòng trong tương lai.

KHUYẾN NGHỊ

BID là một trong những ngân hàng có quy mô hàng đầu và có tiềm năng tăng trưởng trong năm 2023. Chất lượng tài sản ngày một cải thiện sẽ giúp ngân hàng giảm thiểu đáng kể chi phí dự phòng trong thời gian tới, thúc đẩy lợi nhuận.

Agriseco khuyến nghị NẮM GIỮ cổ phiếu BID, hướng tới giá mục tiêu là 50.000 đồng/cp.

Cập nhật ngày 11/3/2021: Bản Việt định giá 41.300 đồng/cp 

* Kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2021 là 10-12% so với giả định hiện tại của Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) là 10%.

* Kế hoạch tăng trưởng tổng huy động vốn năm 2021 là 12-15% so với dự báo hiện tại của chúng tôi là 13,8%.

* Kế hoạch LNTT năm 2021 là 13 nghìn tỷ đồng (655 triệu USD), tương ứng với 80,5% dự báo hiện tại của chúng tôi.

* Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu năm 2021 dưới 1,6%; tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng BID tính tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN.

BID dự kiến phát hành:

- 207 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (tương đương 5,2% số cổ phiếu đang lưu hành) vào quý 3/2021 - quý 4/2021 (lưu ý rằng BID đã trả cổ tức 8% bằng tiền mặt cho năm 2019),

- 281 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 (tương đương 7% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) vào quý 3/2021 - quý 4/2021 và

- 341 triệu cổ phiếu (tương đương 8,5% số cổ phiếu đang lưu hành) thông qua phát hành ra công chúng hoặc phát hành riêng lẻ trong giai đoạn 2021-2022.

Nếu thành công, vốn điều lệ của BID sẽ tăng lên 48,5 nghìn tỷ đồng (+20,6% so với con số năm 2020).

BID đặt mục tiêu trả cổ tức năm 2021 không thấp hơn mức thực hiện năm 2020 (không đề cập là hình thức tiền mặt hay cổ phiếu).

BID cũng đề cập đến ý định phát hành trái phiếu chuyển đổi và ESOP nhưng chưa có thông tin chi tiết.

Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG dành cho BID với giá mục tiêu 41.300 đồng/CP, bao gồm lợi suất cổ tức 1,9%.

Agriseco & Bản Việt
Quý vị có nhu cầu Hợp tác hoặc Mua lại mạng xã hội đã cấp phép này, xin gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: benthanh919@gmail.com. Trân trọng.