SK Group chi 410 triệu USD mua 16,26% cổ phần tại VinCommerce

Hôm nay ngày 6-4, Tập đoàn Masan - MSN và SK Group công bố về việc ký kết thỏa thuận SK mua lại 16,26% cổ phần của công ty nắm giữ cổ phần VinCommerce với tổng giá trị tiền mặt là 410 triệu USD.