Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

FPT lấy phần mềm từ HNX cài cho HoSE để chống 'đơ', hai tuần tới chạy thử

Việc sửa hệ thống HNX cho tương thích với HoSE từ phía FPT đã thực hiện gần xong, trong hai tuần tới sẽ chạy thử nội bộ