Anh Quyết nói được làm được đấy chứ đùa đâu! Anh làm được cả resort khủng FLC Sầm Sơn, Nhơn Lý rồi tới hãng bay Bamboo. Chê hay khen gì thì các dân chơi xóm cũng có thêm món hàng hiệu từ anh Quyết để chơi FLC dài dài rồi.