Định giá cổ phiếu ACB: khuyến nghị KHẢ QUAN, giá mục tiêu 36.000 đồng/cp

SSI & Bản Việt

11/06/2024 06:21

SSI duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu ACB và chuyển cơ sở định giá đến giữa năm 2025 với giá mục tiêu 1 năm là 36.000 đồng/cổ phiếu.

acb-may22b-1621695601.jpeg
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Mặc dù thị trường chưa có nhiều khởi sắc có thể ảnh hưởng đến chất lượng tài sản trong năm 2024 và 2025, tuy nhiên, ACB vẫn là một trong những ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất thị trường nhờ tệp khách hàng tốt và chính sách giải ngân thận trọng.

Ngoài ra, ACB có chi phí vốn cạnh tranh, giúp ngân hàng ổn định NIM. Với ROE kỳ vọng duy trì trên 20% trong trung hạn cùng với NIM và chất lượng tài sản tốt, SSI cho rằng ACB là một trong những lựa chọn đầu tư tốt nhất trong thị trường nhiều biến động như hiện tại.

Trong năm 2024, mặc dù kỳ vọng tăng trưởng tín dụng lên 17% svck đạt 570,5 nghìn tỷ đồng song điều kiện thị trường không thuận lợi sẽ có tác động kém tích cực đến nợ xấu. Chi phí tín dụng dự kiến ở mức 0,35% (so với 0,15% như dự báo trước đó) và hạn chế mức NIM cải thiện (+2 điểm cơ bản svck lên 3,93% thay vì 4,02% như dự báo trước đó).

Dự báo thu nhập phí thuần sẽ tăng 10% svck lên 3,2 nghìn tỷ đồng, nhờ dịch vụ thẻ & dịch vụ thanh toán & phí liên quan, trong khi bancassurance tiếp tục yếu.

Lãi từ kinh doanh chứng khoán và thu hồi nợ xấu có thể sẽ không thuận lợi trong năm 2024. Do đó, tổng thu nhập phí ròng ngoài lãi dự kiến sẽ giảm 21% svck đạt 6,2 nghìn tỷ đồng trong năm 2024.

Theo đó, giảm 4% ước tính LNTT năm 2024 xuống 22 nghìn tỷ đồng (+10% svck). Trong năm 2025, điều kiện kinh tế vĩ mô tốt hơn sẽ hỗ trợ tăng trưởng tín dụng của ACB tăng 18% so với đầu năm lên 673,2 nghìn tỷ đồng, giúp NIM ổn định ở mức 3,93% và tỷ lệ nợ xấu cải thiện xuống mức 1,2%. Theo đó, tỷ lệ bao nợ xấu dự kiến sẽ tăng lên 82,8%, với chi phí tín dụng thấp hơn ở mức 0,3%.

Thu nhập phí ròng dự kiến sẽ tăng 11,7% svck đạt 3,6 nghìn tỷ đồng, chủ yếu do dịch vụ thanh toán liên quan đến tài trợ thương mại khi mảng xuất nhập khẩu phục hồi. Ước tính LNTT 2025 sẽ đạt 25,8 nghìn tỷ đồng (+16,7% svck).

Quan điểm ngắn hạn: dự báo tăng trưởng tín dụng sẽ đạt 6% vào tháng 4/2024 và đà tăng trưởng này sẽ tiếp tục được duy trì trong các quý tới, điều này sẽ giúp NIM ổn định tại thời điểm lãi suất cho vay đang có xu hướng giảm do cạnh tranh tăng lên. Tuy nhiên, nợ xấu có thể tăng nhẹ trong Q2/2024, đặc biệt là ở lĩnh vực bán lẻ.

ACB đã thông báo ngày 3/6/2024 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tỷ suất cổ tức 3,4%) và cổ tức bằng cổ phiếu 15%, đây sẽ là yếu tố hỗ trợ tăng giá cho cổ phiếu trong ngắn hạn.

Yếu tố hỗ trợ khuyến nghị: • NIM cao hơn dự kiến • Tỷ lệ nợ xấu thấp hơn dự kiến

Rủi ro giảm đối với khuyến nghị: • Kinh tế phục hồi chậm hơn dự kiến • Tỷ lệ hình thành nợ xấu và áp lực chi phí tín dụng cao hơn dự kiến • NIM phục hồi chậm hơn dự kiến

Thành viên cập nhật ngày 27/5/2021: triển vọng khả quan, giá mục tiêu lên 43.700 đ/cp

Bản Việt tăng giá mục tiêu thêm 28% lên 43.700 đồng/CP và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Giá mục tiêu tăng chủ yếu là do (1) LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 tăng 18,2% và dự báo thu nhập ròng năm 2022-2025 tăng trung bình 9,3% so với dự báo trước đó; (2) mức giảm 50 điểm cơ bản trong chi phí vốn chủ sở hữu từ 13% trước đây xuống 12,5%; và (3) hiệu ứng tích cực từ việc cập nhật mô hình định giá đến giữa năm 2022 cùng với việc áp dụng P/B mục tiêu cao hơn là 2,0 lần so với 1,65 lần trước đây.

Giá mục tiêu mới tương ứng với P/B dự phóng năm 2021 là 2,05 lần.

Duy trì giả định về khoản phí tiếp cận từ thỏa thuận bancassurance độc quyền với Sunlife ở mức 370 triệu USD với ACB sẽ được cơ cấu thành 15 khoản thanh toán hàng năm từ năm 2021 đến năm 2035; tuy nhiên, chúng tôi ghi nhận số tiền này vào thu nhập phí ròng chứ không phải vào thu nhập ròng khác như chúng tôi đã giả định trước đây.

Tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 lên 18,2% một phần do dự báo NIM cao hơn 29 điểm cơ bản lên 4,06%. Tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cho giai đoạn 2022-2025 trung bình 9,3%, được củng cố bởi kỳ vọng thu nhập lãi thuần (NII) trung bình cao hơn trung bình 1,5% YoY cùng với dự báo CIR trung bình 60 điểm cơ bản còn 42,9%.

Rủi ro: cạnh tranh có thể hạn chế đà tăng trưởng của CASA. Dịch COVID-19 kéo dài có thể (1) yêu cầu các tiếp tục biện pháp hỗ trợ cho khách hàng làm giảm tỷ lệ NIM và (2) dẫn đến tỷ lệ nợ xấu cao hơn dự kiến.

Công ty Chứng khoán Bản Việt tăng giá mục tiêu thêm 28% lên 43.700 đồng/CP và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

SSI & Bản Việt
Quý vị có nhu cầu Hợp tác hoặc Mua lại mạng xã hội đã cấp phép này, xin gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: benthanh919@gmail.com. Trân trọng.