#

Cập nhật cổ phiếu NVL - Novaland: huy động vốn bằng trái phiếu lẫn cổ phiếu, giá hợp lý 75.000 đ/cp

Công ty Chứng khoán Bản Việt

09/04/2021 03:33

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố đề xuất sẽ được trình lên cổ đông thông qua tại ĐHCĐ của công ty diễn ra ngày 27/04. 

nvl-hotram-1617888646.jpeg
Dự án Novaworld Hồ Tràm

Ban lãnh đạo đặt mục tiêu LNST năm 2021 đạt 4,1 nghìn tỷ đồng (+5% YoY). Kế hoạch lợi nhuận này phù hợp với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 của chúng tôi là 4,06 nghìn tỷ đồng (+4% YoY).

Trong năm 2021, công ty có kế hoạch tiếp tục mở bán các dự án hiện tại và bắt đầu phát triển các dự án mới, bao gồm dự án BĐS nhà ở tại phía Đông TP. HCM và các dự án khách sạn nghỉ dưỡng tại Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu và Lâm Đồng.

NVL đang đề xuất điều chỉnh kế hoạch phát hành 300 triệu USD trái phiếu đã được thông qua vào tháng 5/2020. Kế hoạch sau điều chỉnh là sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế có khả năng được đảm bảo bởi các công ty con và công ty liên kết của NVL thay vì trái phiếu chuyển đổi quốc tế được đảm bảo bởi tài sản của NVL.

Lượng trái phiếu này dự kiến được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore trong năm nay. Các thông tin chi tiết khác như giá và tỷ lệ chuyển đổi sẽ được HĐQT quyết định, phụ thuộc vào tình hình thị trường.

Công ty sẽ trình cổ đông phê duyệt kế hoạch phát hành tối đa 40 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức và/hoặc cổ phiếu ưu đãi hoàn lại thông qua phát hành riêng lẻ (dự kiến thực hiện trong năm nay). Các thông tin chi tiết khác như giá chào bán và kỳ hạn bán lại cho các cổ phiếu ưu đãi này sẽ được HĐQT quyết định, phụ thuộc vào tình hình thị trường và thương thảo.

Tỷ lệ cổ tức của cổ phiếu cổ tức ưu đãi này hiện phụ thuộc vào thương thảo với các nhà đầu tư, nhưng sẽ không cao hơn 150% lãi suất cơ bản theo công bố của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào ngày phát hành. Cổ phiếu ưu đãi này sẽ bị hạn chế giao dịch trong 1 năm. Vốn điều lệ của công ty sau đợt phát hành cổ phiếu ưu đãi này dự kiến tăng 4% đạt 11 nghìn tỷ đồng.

Công ty không có kế hoạch chi cổ tức cho năm tài chính 2020 cũng như chưa có kế hoạch cổ tức cho năm tài chính 2021.

Công ty hiện đề xuất kế hoạch ESOP năm 2021 với số lượng cổ phiếu phát hành lên đến 1,5% lượng cổ phiếu hiện hành tại thời điểm phát hành và giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/CP. Thời gian hạn chế giao dịch sẽ được HĐQT quyết định. Thời gian thực hiện kế hoạch phát hành này sẽ không trễ hơn quý 1/2022.

Công ty Chứng khoán Bản Việt khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho NVL với giá mục tiêu 75.000 đồng/CP.

nvl-doanh-nghiep-1617888931.png
 
nvl-doanh-nghiep-2-1617888931.png
 

Công ty Chứng khoán Bản Việt
Quý vị muốn đăng bài viết cổ phiếu - doanh nghiệp của mình hoặc đăng bài PR - IR xin gọi 0924.113837 hoặc gửi về email: benthanh919@gmail.com