Cập nhật cổ phiếu LPB (Ngân hàng Liên Việt): lợi nhuận quý 3/2021 chỉ còn 765 tỷ đồng, tăng 3,9%

Bản Việt

23/11/2021 16:45

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank; LPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021.

lpb3-1620809100.jpeg

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) đã công bố KQKD 6 tháng đầu năm 2021

 

Trong quý III/2021, thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng gần 12% lên 2.030 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 155 tỷ đồng, tăng 5,4%; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 5,2 tỷ đồng tăng 8,2 lần cùng kỳ; lãi thuần từ hoạt đông khác đạt 43 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 4,4 tỷ đồng. Riêng hoạt động kinh doanh ngoại hối mang về kết quả khiêm tốn hơn cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý III, chi phí hoạt động của ngân hàng tăng nhẹ 5% lên 1.204 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí trích lập dự phòng rủi ro tăng mạnh 158% lên 271 tỷ đồng khiến tổng lợi nhuận trước thuế quý III/2021 của ngân hàng chỉ còn 765 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng vẫn đạt 2.802 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2020, nhờ kết quả kinh doanh tích cực nửa đầu năm.

 

Cụ thể, trong 9 tháng, tổng thu nhập hoạt động của LienVietPostBank đạt 7.015 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 6.312 tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ; lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 52,9% đạt 546 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 86% đạt 119,6 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán mang về 7 tỷ đồng tiền lãi trong khi cùng kỳ lỗ 62 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi từ hoạt động khác lại giảm mạnh 75,3% xuống còn 30,4 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, LienVietPostBank tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tới 176% so với cùng kỳ lên 887 tỷ đồng. Theo đó, sau khi trích lập, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng LPB đạt 2.802 tỷ, tăng 61% và lãi sau thuế đạt 2.228 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của LienVietPostBank đạt 254.622 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 10,7% đạt 193.096 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 2,5% đạt 178.842 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu đứng ở mức thấp: 1,42%.

 

Cập nhật 6 tháng 2021: lợi nhuận đạt 1.600 tỷ, tăng 101% 

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) đã công bố KQKD 6 tháng đầu năm 2021 với tổng thu nhập từ HĐKD (TOI) đạt 4,8 nghìn tỷ đồng ( +48,6% YoY) và LNST đạt 1,600 tỷ đồng (+101% YoY).

LNST tăng ấn tượng chủ yếu là do (1) thu nhập từ lãi (NII) tăng 45,8% YoY, (2) thu nhập phí thuần (NFI) tăng 86,4% YoY, (3) Lãi từ HĐKD ngoại hối tăng 2,2 lần YoY (từ mức cơ sở thấp), ( 4) Lãi 2 tỷ đồng từ chứng khoán đầu tư so với khoản lỗ 63 tỷ đồng trong cùng kỳ 2020 và (5) chi phí HĐKD (OPEX) tăng 6,5% YoY, thấp hơn nhiều so với mức tăng TOI, bị ảnh hưởng một phần bởi chi phí dự phòng tăng 185% YoY.

Tăng trưởng NII duy trì ở mức cao trong 6 tháng đầu năm 2021 nhờ NIM tiếp tục tăng trong quý 2/2021.

Thu nhập ngoài lãi (NOII) đạt mức tăng trưởng 75,2% YoY chủ yếu nhờ (NFI) tăng 105,4% YoY (bao gồm cả giao dịch ngoại hối).

Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) 6 tháng đầu năm 2021 thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi do OPEX được kiểm soát tốt.

Chất lượng tài sản được cải thiện trong quý 2/2021 - ngoại trừ lãi dự thu tăng nhẹ.

Bản Việt hiện có đề xuất giá mục tiêu cho cổ phiếu LPB là 24.100VND. Bản Việt cho rằng có khả năng điều chỉnh tăng dự báo hiện tại cho LPB, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Nói cách khác, giá mục tiêu có thể tăng.

 

Cập nhật quý quý 1/2021: LN ròng 877 tỷ đồng (+80,6%

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) công bố KQKD quý 1/2021 với tổng thu nhập từ HĐKD (TOI) đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (+57,1% YoY) và LN ròng 877 tỷ đồng (+80,6% YoY).

Mức tăng trong LNST chủ yếu do (1) mức tăng 42,7% trong thu nhập lãi ròng (NII), (2) mức tăng 67,6% YoY trong thu nhập phí thuần (NFI), (3) mức tăng 16 lần YoY trong lãi từ giao dịch ngoại hối (từ mức cơ sở thấp) và 4) lãi 3 tỷ đồng từ đầu tư chứng khoán so với khoản lỗ 64 tỷ đồng trong quý 1/2020.

NIM tăng mạnh 55 điểm cơ bản YoY trong quý 1/2021 nhờ mức giảm trong chi phí huy động.

Thu nhập ngoài lãi (NOII) đóng góp 12,7% trong TOI quý 1/2021 – mức cao nhất ghi nhận trong quý 1 kể từ khi báo cáo KQKD hàng quý được công bố từ năm 2016.

Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm qua tính theo cơ sở hàng quý đạt 43,7% trong quý 1/2021 khi mức tăng 57,1% YoY trong TOI quý 1/2021 bù đắp cho mức tăng 10,6% trong OPEX.

Xu hướng chất lượng tài sản tích cực trong quý 1/2021.

Bản Việt
Quý vị muốn tự đăng tin có thể đăng ký tài khoản TẠI ĐÂY hoặc gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: [email protected]