Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Cập nhật cổ phiếu KDH (Nhà Khang Điền): quý 1/2022 lợi nhuận 299,8 tỷ, tăng 45%

MĂNG GIANG

12/05/2022 09:41

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã chứng khoán KDH - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý I/2022.

kdh2-1617760984.png

 


Theo đó, trong quý I/2022, KDH ghi nhận doanh thu giảm mạnh 82,9% so với cùng kỳ về 142,73 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 45% lên 299,8 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 78,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 280,82 tỷ đồng về 77,42 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 82,4%, tương ứng giảm 13,85 tỷ đồng về 2,96 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 0,87 tỷ đồng lên 72,23 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng thêm 312,09 tỷ đồng lên 305,1 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2022, lợi nhuận cốt lõi giảm 99,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 267,84 tỷ đồng về chỉ còn 2,23 tỷ đồng.

Như vậy, trong kỳ hoạt động cốt lõi lao dốc, công ty chỉ có lãi nhờ việc ghi nhận lợi nhuận khác đột biến.

Công ty thuyết minh, lợi nhuận khác đột biến trong kỳ chủ yếu ghi nhận lãi từ giao dịch mua rẻ 308,4 tỷ đồng. Cụ thể, công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Gia Phước đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 366 triệu cổ phiếu tại CTCP Đầu tư Bất động sản Phước Nguyên để nâng sở hữu lên 60% vốn điều lệ. Ngày 15/3/2022, nhóm công ty đã hoàn tất giao dịch 60% vốn điều lệ tại Phước Nguyên với giá 620 tỷ đồng, khi thực hiện đánh giá lại giá trị công ty, công ty ghi nhận lãi 308,4 tỷ đồng do mua rẻ.

Trong năm 2022, KDH dự kiến doanh thu 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 16% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc quý I/2022, công ty hoàn thành 21,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong quý I/2022, dòng tiền kinh doanh chính của KDH tiếp tục âm 480 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 808,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 16,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 303,2 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của KDH tăng 21% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.024,2 tỷ đồng lên 17.396,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 11.461 tỷ đồng, chiếm 65,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.666,5 tỷ đồng, chiếm 21,1% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, tồn kho có dấu hiệu tăng đột biến, tăng 48,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.728,2 tỷ đồng lên 11.461 tỷ đồng và đây là nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền âm.

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn 73,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.881,7 tỷ đồng lên 4.434,2 tỷ đồng và chiếm 25,5% tổng nguồn vốn.

Cập nhật quý 4/2021: lợi nhuận 414,5 tỷ đồng, tăng 8%

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã chứng khoán: KDH) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Theo đó, trong quý 4/2021, Khang Điền ghi nhận doanh thu đạt 590 tỷ đồng giảm tới một nửa so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn cũng giảm mạnh nên lợi nhuận gộp chỉ giảm 27% so với cùng kỳ, đạt 485 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt hơn 7 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ trong khi chi phí tài chính giảm đáng kể từ 17,6 tỷ đồng xuống còn 5,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 18% về 112 tỷ đồng.

Đáng chú ý hoạt động khác thu lãi tới 207 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ khác 16,7 tỷ đồng. Công ty cho biết trong kỳ đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 99,9% lợi ích VCSH của Nguyên Thư với giá 419,6 tỷ đồng. Công ty ghi nhận lãi từ giao dịch mua rẻ là hơn 198 tỷ đồng.

Kết quả, sau khi trừ các khoản chi phí Nhà Khang Điền có lợi nhuận sau thuế đạt 414,5 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế cả năm 2021, KDH đạt 3.738 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 17,5% so với cùng kỳ, tuy nhiên LNST vẫn đạt 1.204 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm ngoái, tương đương EPS đạt 1.790 đồng.

Cập nhật quý 3/2021: lợi nhuận 317 tỷ đồng, giảm 13%

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã chứng khoán: KDH) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 và luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, trong quý 3/2021, Khang Điền ghi nhận doanh thu đạt 1.199 tỷ đồng, giá vốn giảm mạnh hơn là 40% nên lợi nhuận gộp chỉ giảm 12% so với cùng kỳ, đạt 477 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 31% lên mức 40%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm mạnh 91% so với cùng kỳ xuống còn 1 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 71% về 8 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 317 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, KDH đạt 3.148 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ, tuy nhiên LNST vẫn đạt 790 tỷ đồng, tăng 2% so với 9 tháng đầu năm ngoái, tương đương EPS đạt 1.190 đồng.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.200 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,9% và 4,2% so với thực hiện trong năm 2020. 

Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 66% mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận cả năm. Theo thống kê, chu kỳ hàng năm thường lợi nhuận của KDH sẽ được ghi nhận cao trong quý 4.

 

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của KDH tăng 4% so với đầu năm lên 14.524 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 6.850 tỷ đồng, chiếm 47% tổng tài sản tập trung lớn nhất ở dự án Khang Phúc – KDC Tân Tạo (3.303 tỷ đồng); các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.707 tỷ đồng, chiếm 26% tổng tài sản.

Trong kỳ, tổng nợ phải trả giảm 18% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.056 tỷ đồng lên mức 4.720 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn tăng 67 tỷ đồng lên mức 855 tỷ đồng và vay dài hạn tăng 891 tỷ đồng lên hơn 1.949 tỷ đồng.

Cập nhật 6 tháng 2021: doanh thu 1.969 tỷ, lợi nhuận 472 tỷ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Khang Điền, mã cổ phiếu KDH) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 1.112 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, việc giá vốn tăng đến 86% khiến lợi nhuận gộp chỉ nhích nhẹ 2%, đạt 426 tỷ. Theo đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 53% xuống chỉ còn 38%.

Chi phí tài chính của doanh nghiệp tăng 26% lên 23.484 tỷ đồng, trong đó phát sinh chi phí lãi vay là 10 tỷ. Trong khi đó, chi phí bán hàng giảm 57%, tương ứng giảm gần 20 tỷ xuống 15 tỷ.

Kết quả, doanh nghiệp bất động sản này báo lãi sau thuế 265 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung 6 tháng đầu năm, KDH ghi nhận doanh thu đạt 1.969 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 472 tỷ, lần lượt tăng 29% và 15% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn thu từ chuyển nhượng bất động sản chiếm đến 98%.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên, Khang Điền đặt kế hoạch kinh doanh cho năm 2021 với chỉ tiêu doanh thu đạt 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.200 tỷ. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, KDH hoàn thành 41% mục tiêu doanh thu và 39% mục tiêu lợi nhuận năm.

Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Khang Điền âm 841 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là dương 455 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do các khoản phải thu gấp 3 lần cùng kỳ, từ 67 tỷ đồng lên 202 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp tăng từ 71 tỷ đồng lên 461 tỷ đồng.

 

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Khang Điền là 14.024 tỷ đồng. Đáng chú ý, giá trị hàng tồn kho đạt 7.341 tỷ đồng, chiếm tới 52% cơ cấu tài sản của doanh nghiệp; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.733 tỷ đồng, chiếm 27%.

Lượng hàng tồn kho trong kỳ tập trung chủ yếu tại các dự án Khang Phúc - Khu dân cư Tân Tạo với 3.234 tỷ đồng; Khang Phúc - Lovera Vista với 844 tỷ đồng; Bình Trưng - Bình Trưng Đông với 504 tỷ đồng; Khang Phúc - Khu dân cư Bình Hưng 11A với 493 tỷ đồng…

Việc liên tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực giúp thị giá cổ phiếu KDH của Khang Điền đang đạt đỉnh kể từ khi niêm yết vào năm 2010. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 3/8, cổ phiếu KDH tăng 2,26% lên 40.550 đồng, khối lượng giao dịch xấp xỉ 3,6 triệu đơn vị.

Năm nay, Khang Điền dự kiến hoàn tất bán nhà và thực hiện bàn giao, cấp giấy chứng nhận (sổ hồng) cho cư dân tại một số dự án. Trong đó, dự án chung cư Lovera Vista với quy mô 1.310 căn, bán được 1.145 căn đã được nghiệm thu vào quý I/2021 và bàn giao cho khách hàng từ quý II/2021, cùng với dự án Verosa Park với quy mô 296 căn nhà liên kế và biệt thự, đã bán được 270 căn và dự kiến hoàn tất bán hàng trong năm 2021.

Ngoài ra, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục pháp lý các dự án ở TP Thủ Đức, Bình Tân, Bình Chánh. Dự kiến doanh nghiệp này triển khai 2 dự án nhà phố - biệt thự ở TP Thủ Đức với quy mô 4,3 ha và 5,7 ha, 1 dự án chung cư tại quận Bình Tân với quy mô 1,8 ha.

Cập nhật quý 1/2021: lãi sau thuế 206,7 tỷ, tăng 33,3%

Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã CK: KDH) đã công bố BCTC quý 1/2021.

Cụ thể doanh thu thuần đạt 836,5 tỷ đồng tăng 19,3% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng nhiều hơn mức tăng ở doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 358 tỷ đồng tăng 7% so với quý 1/2020.

Trong kỳ chi phí tài chính, chi phí bán hàng lần lượt giảm 37% và 58% so với cùng kỳ nên kết quả Nhà Khang Điền có lãi sau thuế 206,7 tỷ đồng tăng 33,3% so với quý 1/2020 trong đó LNST công ty mẹ là 205 tỷ đồng tương đương EPS đạt 367 đồng.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận tăng cao chủ yếu là do công ty có khoản giảm chi phí hoa hồng môi giới và chi phí quảng cáo và khoản giảm từ chi phí tài chính do giảm chi phí chiết khấu thanh toán. Đồng thời lợi nhuận gộp về hoạt động kinh doanh bất động sản tăng hơn 30% so với cùng kỳ 2020.

Tính đến 31/3/2021 KDH đang có 7.413 tỷ đồng hàng hoá bất động sản trong đó tập trung lớn nhất ở dự án Khang Phúc – Khu dân cư Tân Tạo (3.026 tỷ đồng) và Khang Phúc – Lovera Vista (1.278 tỷ đồng).

Năm 2021, KDH đặt kế hoạch doanh thu là 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.200 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,9% và 4,2% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý 1, KDH đã hoàn thành được 17% mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận.

Trong năm 2021, công ty sẽ tiếp tục công tác giải phóng mặt bằng và từng bước hoàn chỉnh thủ tục pháp lý lúc các dự án hiện hữu ở TP. Thủ Đức, Bình Chánh, Bình Tân. KDH cũng tiếp tục thực hiện 3 dự án tại dự án nhà phố - biệt tự ở TP. Thủ Đức có quy mô 4,3 ha tọa lạc tại phường Phú Hữu; dự án chung cư Bình Tân có quy mô 1,8 ha tại 15B An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân; dự án nhà phố-biệt thự ở TP. Thủ Đức có quy mô 5,7 ha tại phường Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức.

Nhà Khang Điền (mã CK: KDH)

Với quỹ đất sạch hơn 100 hecta, tập trung chủ yếu tại khu Quận 2 và Quận 9, nằm trong các khu đô thị, quy hoạch đồng bộ, hiện đại, pháp lý minh bạch, giá cả hợp lý, chất lượng vượt trội, Khang Điền đã và đang khẳng định vị thế là một nhà cung cấp giải pháp bất động sản toàn diện tạo lập cuộc sống ưu việt cho khách hàng.

Khang Điền với tiềm lực mạnh về tài chính, vững vàng về kinh nghiệm luôn nỗ lực không ngừng để mang lại cho khách hàng một nơi “an cư lạc nghiệp”, để nâng cao vị thế của mình trên thị trường bất động sản Việt Nam, giữ vững niềm tin trong tâm trí khách hàng và các đối tác.

Quý vị có nhu cầu Hợp tác hoặc M&A trang web, xin gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: benthanh919@gmail.com. Trân trọng.