#

Phân tích cổ phiếu DRC - Cao su Đà Nẵng, doanh nghiệp sản xuất lốp xe hàng đầu Việt Nam

Công ty Chứng khoán KBSV đưa ra giá mục tiêu cho cổ phiếu DRC - Cao su Đà Nẵng ở mức 32.300 đ/cp.