Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Kết quả kinh doanh MSB (Maritime Bank): quý 2/2022 lợi nhuận nhích 7%

HỒNG MƠ

26/07/2022 11:23

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã công bố kết quả kinh doanh quý gần nhất.

msb-linh-ceo-1616573308.jpeg

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng giám đốc MSB - Ảnh VNE

 

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2022, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HOSE: MSB) báo lãi trước thuế 6 tháng gần 3,336 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, MSB thu về gần 4,024 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 39% so cùng kỳ. Lãi từ hoạt động dịch vụ giảm 74%, chỉ còn thu hơn 580 tỷ đồng, do giảm thu từ nghiệp vụ ủy thác và đại lý. 

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của MSB giảm 4% so với đầu năm, chỉ còn 195,057 tỷ đồng. Trong đó, cho vay các TCTD khác giảm 30% (còn 9,514 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 9% (110,470 tỷ đồng),… 

Tổng nợ xấu tại ngày 30/06/2022 giảm 6% so với đầu năm, chỉ còn gần 1,663 tỷ đồng. Trong đó, giảm mạnh nhất là nợ dưới tiêu chuẩn. Kết quả kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm từ mức 1.74% đầu năm xuống còn 1.5%. 

Năm 2022, MSB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 6,800 tỷ đồng. Như vậy, Ngân hàng đã thực hiện được 49% chỉ tiêu sau nửa đầu năm. 

Cập nhật quý 1: lợi nhuận 1.500 tỷ đồng, tăng 30%

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa chia sẻ về kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2022. Theo đó, về kết quả hoạt động kinh doanh, tổng thu nhập thuần hợp nhất của MSB đạt 2.406 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, dẫn dắt bởi sự tăng trưởng ở cả thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi.

Thu nhập lãi thuần đạt hơn 1.964 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập ngoài lãi ghi nhận sự đóng góp lớn từ kinh doanh ngoại hối khi lãi thuần mảng hoạt động này đạt 246 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập từ phí đạt 336 tỷ đồng, tăng mạnh 174% so với cùng kỳ 2021 với động lực chính đến từ phát hành thẻ tín dụng, dịch vụ bảo hiểm và hoạt động thanh toán. Bên cạnh đó, tỷ lệ chi phí trên doanh thu (CIR) của MSB tiếp tục giảm xuống còn 30,8% từ mốc 37,1% cuối năm 2021 nhờ việc số hóa các quy trình giúp tăng năng suất lao động và gia tăng thu nhập mạnh hơn gia tăng chi phí.

Dựa trên sự đa dạng nguồn doanh thu và tối ưu chi phí, kết thúc quý I/2022, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MSB đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2021.

Với bảng cân đối kế toán, tính đến 31/3/2022, tổng cho vay khách hàng hợp nhất đạt 110.600 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ 2021và gần 9% so với 31/12/2021. Tổng tiền gửi từ khách hàng hơn 96.203 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước. Số dư CASA tăng từ mức 35,8% của cuối năm 2021 lên mức 38,3% tại thời điểm 31/3/2022.

Quý I/2022 cũng ghi nhận sự tăng trưởng về số lượng khách hàng của MSB khi tổng số khách hàng cá nhân và doanh nghiệp của ngân hàng lần lượt đạt gần 3,1 triệu và 64.000, tăng 24% và 10% so với cùng kỳ 2021.

Cập nhật quý 4/2021: lợi nhuận năm 2021 tăng gấp đôi  

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa công bố kết quả kinh doanh trước kiểm toán năm 2021. Theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt 5.168 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm trước.

Một số chỉ tiêu khác cũng đã hoàn thành ở mức cao như tổng tài sản đạt 203,7 nghìn tỷ, tăng hơn 15% so với đầu năm, vượt con số kế hoạch là 190 nghìn tỷ, vốn điều lệ tăng 30% lên 15.275 tỷ đồng.

Năm 2021, tín dụng của MSB tăng trưởng trên 20% theo chỉ tiêu được NHNN cấp, kết hợp với cơ cấu nguồn vốn hiệu quả, nhờ đó thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 6.112 tỷ đồng tăng gần 30% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng hơn 58% trong cơ cấu tổng thu nhập thuần của ngân hàng.

Đặc biệt nguồn thu ngoài lãi tăng trưởng 92% so với năm 2020 với sự đóng góp mạnh mẽ từ tăng trưởng từ doanh thu hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối và góp vốn mua cổ phần. Tiền gửi khách hàng tăng hơn 8% đạt 94.616 tỷ đồng trong đó Casa chiếm tỷ trọng khoảng 36%, nằm trong top của thị trường các ngân hàng.

Về nợ xấu, tính đến cuối năm 2021, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đứng ở mức 1,15% - con số thấp nhất trong nhiều năm gần đây.  Ngay từ quý 1, ngân hàng đã hoàn thành sớm cả 3 trụ cột của Basel II và bắt đầu áp dụng chuẩn mực Basel III trong quản trị rủi ro. Hệ số CAR theo số liệu riêng lẻ của MSB kết năm 2021 đạt 11,24%. 

Một trong những yếu tố khiến lợi nhuận tăng là do chi phí vốn được cải thiện nhờ số hóa. Sau khi ngân hàng số Tnex đi vào động được gần hai năm, MSB đã đạt được môt số kết quả ban đầu khá tích cực, kỳ vọng sẽ đạt mục tiêu 3 triệu người dùng sau 3 năm đầu và góp phần giảm CIR của ngân hàng xuống dưới 45% vào năm 2023.

 

Cập nhật quý 3/2021: 9 tháng lợi nhuận 4.100 tỷ, tăng hơn 2,5 lần, EPS 3.554 đ/cp

Kết thúc quý III, hoạt động kinh doanh của MSB ghi nhận tăng trưởng ổn định, vượt qua giai đoạn nhiều khó khăn và thách thức. Cụ thể, tổng thu nhập thuần của ngân hàng lũy kế 9 tháng đạt hơn 7.556 tỷ đồng, tăng hơn 61% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần (NII) đạt hơn 4.445 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm 2020.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ của MSB hết quý III đạt 2.445 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ, đóng góp chính vẫn là nguồn thu từ hoạt động Bancas. Nhờ dịch vụ ngân hàng điện tử được đẩy mạnh trong giai đoạn dịch bệnh, kết hợp nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn và hầu hết miễn phí, CASA của MSB trong quý III đạt 29.254 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 31,09% trên tổng tiền gửi và ký quỹ, thuộc top cao của thị trường.

Với kết quả kinh doanh tăng trưởng khả quan ở hầu hết mảng chính, lũy kế 9 tháng, mảng ngân hàng riêng của MSB đạt trên 4.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp hơn 2,5 lần cùng kỳ, vượt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất của năm 2021 (3.200 tỷ đồng).

Chỉ số ROAA và ROAE tính đến 30/9 đều khả quan, tương ứng đạt 2,15% và 20,98%. Với lãi cơ bản của mỗi cổ phiếu 4 quý gần nhất khoảng 3.554 đồng, trên cơ sở mức giá đóng cửa MSB ngày 16/10 đạt 22.050 đồng/cổ phiếu, chỉ số PE của ngân hàng đạt 6,2 lần - mức hấp dẫn so với các ngân hàng đang niêm yết.

Tính đến hết ngày 30/9, tổng tài sản của MSB đạt hơn 195.000 tỷ đồng, tăng hơn 10,5% so với đầu năm, vượt kế hoạch 190.000 tỷ đồng tổng tài sản hợp nhất cả năm 2021.

Ngân hàng cũng vừa hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 15.275 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 30%.

Cập nhật quý 2/2021: lợi nhuận 6 tháng tăng 220%

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với lợi nhuận 6 tháng tăng 220%, cơ bản hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy, quý II/2021, thu nhập lãi thuần của MSB tăng 36% dso với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.476 tỷ đồng. Vượt trội nhất là lãi từ dịch vụ đạt tới 2.074 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần cùng kỳ năm ngoái. Kinh doanh ngoại hối cũng khả quan khi mang về 97,4 tỷ đồng tiền tiền lãi cho ngân hàng (cùng kỳ lỗ 1,3 tỷ đồng). Riêng mảng kinh doanh chứng khoán và hoạt động khác lỗ tổng cộng 350 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí trên 1.000 tỷ đồng (tăng 62,5%), lợi nhuận thuần trước dự phòng rủi ro của MSB đạt 2.213 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý, ngân hàng chỉ phải trích lập dự phỏng rủi ro 241 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Vì vậy, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng trong quý II/2021 đạt 1.972 tỷ đồng, tăng 188% (tức tăng 2,9 lần) so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MSB đạt 3.199 tỷ đồng, tăng 220% so với cùng kỳ năm 2020 và hoàn thành gần 98% kế hoạch cả năm. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 46%, lãi thuần từ dịch vụ tăng 575%, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 98%.

Lãi dịch vụ của ngân hàng tăng mạnh chủ yếu nhờ nghiệp vụ ủy thác và phí dịch vụ đại lý bảo hiểm. Thu nhập từ nghiệp vụ này tăng tăng 51 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, thu từ dịch vụ ngân quỹ, dịch vụ khác đều tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

 

 

 

Cập nhật quý 1/2021: lợi nhuận tăng gấp 4 lần cùng kỳ

Với đà hồi phục của nền kinh tế, MSB đạt được kết quả kinh doanh khởi sắc ngay trong quý đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 1.147 tỷ đồng, gấp 4 lần số liệu cùng kỳ năm trước, tổng tài sản ở mức xấp xỉ 187 nghìn tỷ.

Trong quý I/2021, MSB đã ghi nhận tổng doanh thu thuần hơn 2.064 tỷ đồng, tăng 63,4% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 1.419 tỷ đồng, tăng 58,8% và đóng góp 68,7% tổng doanh thu thuần của MSB. Tăng trưởng của thu nhập lãi thuần chủ yếu đến từ việc MSB tăng trưởng tệp khách hàng và quy mô danh mục cho vay.

Bên cạnh điểm sáng từ tăng trưởng lãi thuần, chi phí hoạt động của MSB cho thấy dấu hiệu tích cực khi giảm mạnh 20% về mức 712,9 tỷ. Tỷ lệ chi phí trên tổng thu nhập (CIR) giảm về mức 34.5% so với mức 70% quý I/2020.

Từ những tăng trưởng tích cực trên, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.147 tỷ đồng, cao gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2020, đạt 35% kế hoạch lợi nhuận năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (3.280 tỷ). Đến ngày 31-3, Ngân hàng chưa ghi nhận khoản thu nhập phí từ việc ký kết hợp đồng bảo hiểm với Prudential. Đây cũng là quý kinh doanh có lợi nhuận cao nhất của ngân hàng trong nhiều năm qua.

Đến cuối tháng 3, tiền gửi của khách hàng tại MSB đạt khoảng 91,8 nghìn tỷ, tăng gần 5% so với đầu năm và tăng 12,6% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng 15,88% so với đầu năm và tăng 68,68% so với cùng kỳ năm trước, đạt 29,7 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32,34% trong tổng tiền gửi.

Tăng trưởng tín dụng quý I cũng đạt 10,49%, tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng phát triển dài hạn và phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch như y tế, giáo dục, năng lượng tái tạo… Tỷ lệ nợ xấu đến cuối tháng 3 ở mức 1,95%, kiểm soát chặt chẽ dưới 2% tổng dư nợ cho vay, MSB cũng là những ngân hàng có nợ quá hạn liên quan Covid-19 phải cơ cấu thấp nhất thị trường Trong đó, tính đến hết quý I/2021, số dư nợ được ngân hàng cơ cấu theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13-3-2020 của NHNN là 472 tỷ, tương đương số dư nợ liên quan đến khách hàng được cơ cấu là hơn 1.200 tỷ đồng.

Tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41 tại ngày 31-3 đạt 9,64%, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 32,24%, tuân thủ các tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước. Các tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROAE) và tổng tài sản (ROAA) lần lượt là 16,36% và 1,56%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) cộng dồn 4 quý gần nhất đạt 2.500 đồng/ cổ phiếu.

Với diễn biến giao dịch tích cực kể từ khi niêm yết, cổ phiếu MSB cũng đạt các tiêu chí lựa chọn và lọt rổ VN Diamond trong đợt xét duyệt tháng 4-2021 với tỷ trọng khoảng 1,6% danh mục. Cổ phiếu MSB niêm yết từ tháng 12-2020 và hiện đang giao dịch ở mức giá quanh 21.000 - 22.000 đồng, tăng trưởng 46% so với giá tham chiếu ngày chào sàn. Theo thống kê giá cổ phiếu ngành ngân hàng thì mức giá giao dịch hiện tại của MSB thấp hơn trung bình thị trường khi định giá theo PE và PB (các chỉ số định giá phổ biến của thị trường chứng khoán).

Kế hoạch trả cổ tức 30% bằng cổ phiếu của MSB đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và dự tính triển khai trong quý III/2021 khi có phê duyệt của cơ quan quản lý.

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) 

Thành lập năm 1991, MSB là ngân hàng TMCP đầu tiên ra đời trong thời kỳ kinh tế mở cửa và phát triển của Việt Nam. Trải qua 29 năm hình thành và phát triển, mang trong mình sức mạnh tập thể và tinh thần tiên phong của các cổ đông sáng lập, MSB không ngừng tạo lập nhiều cột mốc mang tính đột phá trong ngành tài chính ngân hàng. Mạng lưới của MSB bao gồm trên 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và có giao dịch với hơn 8,000 ngân hàng đại lý tại trên 60 quốc gia, vùng lãnh thổ. MSB hiện có gần 5.100 cán bộ, phục vụ trên 2,4 triệu khách hàng cá nhân, 58,000 khách hàng doanh nghiệp có quy mô nhỏ, vừa và lớn.

MSB và công ty bảo hiểm Prudential đã ký kết hợp đồng bảo hiểm độc quyền trong vòng 15 năm với mức phí trả trước (Upfront fee) theo Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS đánh giá có thể lên đến 3.500 tỷ đồng. Hợp tác bancassurance này được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn thu đáng kể cho MSB.

Lãnh đạo MSB cũng cho biết họ là một trong các ngân hàng chịu tác động ít nhất từ nợ quá hạn do Covid-19. Nợ quá hạn cơ cấu theo Thông tư 01 chỉ hơn 470 tỷ, ở mức thấp nhất hệ thống. Với mức này, mức thoái lãi theo Thông tư 01 chỉ 42 tỷ đồng.

Tại đại hội, lãnh đạo ngân hàng cũng phủ nhận hoàn toàn tin đồn sáp nhập Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PGBank) vào MSB. Có một số số lãnh đạo MSB sang làm việc tại PGBank nhưng họ đều đã kết thúc hợp đồng lao động tại MSB.

Trong năm 2021, lãnh đạo MSB cho biết đang làm việc với một đối tác nước ngoài và gần như xong giai đoạn DD (Due Diligence) để định giá lại công ty tài chính FCCom. Ban giám đốc ngân hàng cho biết, việc thoái vốn hoàn toàn khỏi công ty tài chính sẽ mang lại khoản lợi nhuận tương đối lớn.

Sau khi chính thức niêm yết trên sàn HOSE, năm 2021 hứa hẹn sẽ là một năm tăng trưởng vượt bậc với nhiều điểm sáng trong hoạt động của ngân hàng.

Bên cạnh việc thu hút được lượng tiền gửi không kỳ hạn lớn, lãi suất cho vay đầu ra giảm với tốc độ chậm hơn lãi suất huy động giúp cho MSB có được nguồn thu nhập dồi dào từ nửa cuối năm 2020, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi bước sang 2021. 

Quý vị có nhu cầu Hợp tác hoặc M&A trang web, xin gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: benthanh919@gmail.com. Trân trọng.