Kết quả kinh doanh LPB (Ngân hàng Liên Việt): quý 2/2022 lợi nhuận tăng vọt 94% 

Bản Việt

26/07/2022 11:17

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank; LPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý gần nhất với doanh thu và lợi nhuận tăng ấn tượng.

lpb3-1620809100.jpeg

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) đã công bố KQKD 6 tháng đầu năm 2021

 

Theo BCTC quý 2/2022 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (mã chứng khoán: LPB) báo lãi trước thuế hơn 1,793 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ năm trước, dù tăng đến 57% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tương đương 637 tỷ đồng.  

Cụ thể, LPB thu về gần 3,045 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 40% so cùng kỳ, nhờ quy mô tín dụng bán lẻ tăng trưởng và thu lãi khoản vay cơ cấu COVID-19 của các khách hàng đã khôi phục hoạt động kinh doanh. 

Hoạt động dịch vụ thu về khoản lãi hơn 303 tỷ đồng, tăng 33%, do các dịch vụ trọng tâm như bảo hiểm, thanh toán quốc tế, ngân hàng số… đều tăng trưởng. Lãi từ kinh doanh ngoại hối hơn 52 tỷ đồng; lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư hơn 356 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ báo lỗ. 

Về nợ xấu, tổng nợ xấu của LPB tại ngày 30/06/2022 tăng 11% so với đầu năm, ghi nhận 3,183 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 1.37% đầu năm lên 1.4%. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, LPB dành ra hơn 949 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng; lãi trước thuế gần 3,589 tỷ đồng, tăng 76% so cùng kỳ. So với với kế hoạch 4,800 tỷ đồng lãi trước thuế đặt ra cho cả năm 2022, LPB đã thực hiện được 75% sau nửa đầu năm. 

Cập nhật quý 1/2022: lợi nhuận 1.795 tỷ, tăng 61,5%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 vừa được công bố bởi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 1.795,4 tỷ, tăng trưởng 61,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, hoạt động kinh doanh cốt lõi đóng góp tăng trưởng mạnh. Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt 2.875,7 tỷ, tăng trưởng 40,2% so với cùng kỳ. Theo LienVietPostBank giải thích, thành quả này đến từ việc tăng quy mô cho vay bán lẻ, thu hồi lãi của các khoản vay cơ cấu Covid-19 và tối ưu được hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Bên cạnh đó, nhờ đẩy mạnh các dịch vụ trọng tâm như bảo hiểm, thẻ, ngân hàng số mà lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng ghi nhận tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm trước, đạt 217 tỷ.

Ở mặt khác, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối kém khả quan khi ghi nhận lỗ 14,5 tỷ trong khi cùng kỳ có lãi hơn 124 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng lỗ 9,6 tỷ. Các hoạt động kinh doanh khác lãi hơn 191 tỷ.

Theo đó, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 3.260 tỷ đồng trong quý 1/2022, tăng 38,8% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động tăng 12,3% lên 1153 tỷ. Chi phí dự phòng rủi ro ở mức 311,7 tỷ đồng, tăng 48%. 

 

Cập nhật quý 4/2021: lãi 644,7 tỉ đồng, tăng 38,2%

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank – Mã CK: LPB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2021 với tổng thu nhập hoạt động đạt 3.034,9 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nhập từ lãi của nhà băng này tăng 37,6% so với cùng kỳ, đạt 2.755,8 tỉ đồng. Một số hoạt động kinh doanh khác của LPB đều ghi nhận kết quả tích cực, như: hoạt động dịch vụ (lãi 311,9 tỉ đồng); hoạt động kinh doanh ngoại hối (lãi 19,2 tỉ đồng); hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh (lãi 4,5 tỉ đồng).

Trong khi đó, LPB ghi nhận khoản lỗ 8,4 tỉ đồng từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư, lỗ 48 tỉ đồng từ hoạt động khác.

LPB báo lãi ròng gần 2.900 tỉ đồng năm 2021
Kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2021 của LPB

Trong quý 4/2021, các chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của LPB lần lượt tăng 17% và 15,1% so với cùng kỳ, đạt 1.764,5 tỉ đồng và 434,8 tỉ đồng.

Trừ đi chi phí, LPB báo lãi sau thuế quý 4/2021 đạt 644,7 tỉ đồng, tăng 38,2% so với cùng kỳ năm 2020. Kết quả này giúp LPB báo lãi sau thuế cả năm 2021 ở mức 2.873,2 tỉ đồng, tăng trưởng 54,3% so với năm trước.

Cập nhật quý 3/2021: lợi nhuận chỉ còn 765 tỷ đồng, tăng 3,9%

Trong quý III/2021, thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng gần 12% lên 2.030 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 155 tỷ đồng, tăng 5,4%; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 5,2 tỷ đồng tăng 8,2 lần cùng kỳ; lãi thuần từ hoạt đông khác đạt 43 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 4,4 tỷ đồng. Riêng hoạt động kinh doanh ngoại hối mang về kết quả khiêm tốn hơn cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý III, chi phí hoạt động của ngân hàng tăng nhẹ 5% lên 1.204 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí trích lập dự phòng rủi ro tăng mạnh 158% lên 271 tỷ đồng khiến tổng lợi nhuận trước thuế quý III/2021 của ngân hàng chỉ còn 765 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng vẫn đạt 2.802 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2020, nhờ kết quả kinh doanh tích cực nửa đầu năm.

 

Cụ thể, trong 9 tháng, tổng thu nhập hoạt động của LienVietPostBank đạt 7.015 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 6.312 tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ; lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 52,9% đạt 546 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 86% đạt 119,6 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán mang về 7 tỷ đồng tiền lãi trong khi cùng kỳ lỗ 62 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi từ hoạt động khác lại giảm mạnh 75,3% xuống còn 30,4 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, LienVietPostBank tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tới 176% so với cùng kỳ lên 887 tỷ đồng. Theo đó, sau khi trích lập, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng LPB đạt 2.802 tỷ, tăng 61% và lãi sau thuế đạt 2.228 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của LienVietPostBank đạt 254.622 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 10,7% đạt 193.096 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 2,5% đạt 178.842 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu đứng ở mức thấp: 1,42%.

 

Cập nhật 6 tháng 2021: lợi nhuận đạt 1.600 tỷ, tăng 101% 

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) đã công bố KQKD 6 tháng đầu năm 2021 với tổng thu nhập từ HĐKD (TOI) đạt 4,8 nghìn tỷ đồng ( +48,6% YoY) và LNST đạt 1,600 tỷ đồng (+101% YoY).

LNST tăng ấn tượng chủ yếu là do (1) thu nhập từ lãi (NII) tăng 45,8% YoY, (2) thu nhập phí thuần (NFI) tăng 86,4% YoY, (3) Lãi từ HĐKD ngoại hối tăng 2,2 lần YoY (từ mức cơ sở thấp), ( 4) Lãi 2 tỷ đồng từ chứng khoán đầu tư so với khoản lỗ 63 tỷ đồng trong cùng kỳ 2020 và (5) chi phí HĐKD (OPEX) tăng 6,5% YoY, thấp hơn nhiều so với mức tăng TOI, bị ảnh hưởng một phần bởi chi phí dự phòng tăng 185% YoY.

Tăng trưởng NII duy trì ở mức cao trong 6 tháng đầu năm 2021 nhờ NIM tiếp tục tăng trong quý 2/2021.

Thu nhập ngoài lãi (NOII) đạt mức tăng trưởng 75,2% YoY chủ yếu nhờ (NFI) tăng 105,4% YoY (bao gồm cả giao dịch ngoại hối).

Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) 6 tháng đầu năm 2021 thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi do OPEX được kiểm soát tốt.

Chất lượng tài sản được cải thiện trong quý 2/2021 - ngoại trừ lãi dự thu tăng nhẹ.

Bản Việt hiện có đề xuất giá mục tiêu cho cổ phiếu LPB là 24.100VND. Bản Việt cho rằng có khả năng điều chỉnh tăng dự báo hiện tại cho LPB, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Nói cách khác, giá mục tiêu có thể tăng.

 

Cập nhật quý 1/2021: LN ròng 877 tỷ đồng (+80,6%

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) công bố KQKD quý 1/2021 với tổng thu nhập từ HĐKD (TOI) đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (+57,1% YoY) và LN ròng 877 tỷ đồng (+80,6% YoY).

Mức tăng trong LNST chủ yếu do (1) mức tăng 42,7% trong thu nhập lãi ròng (NII), (2) mức tăng 67,6% YoY trong thu nhập phí thuần (NFI), (3) mức tăng 16 lần YoY trong lãi từ giao dịch ngoại hối (từ mức cơ sở thấp) và 4) lãi 3 tỷ đồng từ đầu tư chứng khoán so với khoản lỗ 64 tỷ đồng trong quý 1/2020.

NIM tăng mạnh 55 điểm cơ bản YoY trong quý 1/2021 nhờ mức giảm trong chi phí huy động.

Thu nhập ngoài lãi (NOII) đóng góp 12,7% trong TOI quý 1/2021 – mức cao nhất ghi nhận trong quý 1 kể từ khi báo cáo KQKD hàng quý được công bố từ năm 2016.

Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm qua tính theo cơ sở hàng quý đạt 43,7% trong quý 1/2021 khi mức tăng 57,1% YoY trong TOI quý 1/2021 bù đắp cho mức tăng 10,6% trong OPEX. Xu hướng chất lượng tài sản tích cực trong quý 1/2021.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, mã LPB)

LPB tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cổ đông sáng lập của LienVietPostBank là Công ty Cổ phần Him Lam, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) và Công ty dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO).

Năm 2011, với việc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) góp vốn vào LienVietBank bằng giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) và bằng tiền mặt, Ngân hàng Liên Việt đã được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt.

Cùng với việc đổi tên này, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chính thức trở thành Cổ đông lớn nhất của LienVietPostBank.

Hiện nay, với số vốn điều lệ hơn 12.385 tỷ đồng và mạng lưới phủ khắp toàn quốc, LienVietPostBank là một trong các Ngân hàng Thương mại Cổ phần lớn nhất tại Việt Nam.

LienVietPostBank định hướng xây dựng thương hiệu mạnh trên cơ sở phát huy nội lực, hoạt động minh bạch, gắn xã hội trong kinh doanh.

Bản Việt
Quý vị có nhu cầu Hợp tác hoặc M&A mạng xã hội đã cấp phép này, xin gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: benthanh919@gmail.com. Trân trọng.