Kết quả kinh doanh DXG (Đất Xanh): quý 2/2022 lợi nhuận 130 tỷ, giảm 56%

Bản Việt

29/07/2022 10:54

Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group; HoSE: DXG) vừa công bố cáo cáo tài chính hợp nhất quý gần nhất với doanh thu và lợi nhuận tiếp tục giảm mạnh so với cùng kỳ.

dxg-opal-skyline2-1615425929.png

Dự án Opal Boulevard (tổng dự án bao gồm khoảng 1.500 căn hộ trung cấp tại Bình Dương)

 

Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa tổ chức họp mặt các nhà đầu tư. Công ty công bố quý II, doanh thu đạt 1.698 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 130 tỷ đồng, lần lượt giảm 52% và 56% so với cùng kỳ năm trước.  

Nửa đầu năm, công ty đạt 3.490 tỷ đồng doanh thu và 401 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, giảm lần lượt 46% và 52% so với cùng kỳ. Như vậy sau 6 tháng, Đất Xanh thực hiện 32% kế hoạch doanh thu và 29% kế hoạch lợi nhuận.  

Tổng tài sản cuối kỳ đạt 30.200 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Hàng tồn kho 11.700 tỷ đồng, chiếm 39% tổng tài sản.  

Cập nhật quý 1/2022: doanh thu và lợi nhuận đều giảm mạnh

Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group; HoSE: DXG) vừa công bố cáo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 với doanh thu và lợi nhuận sau thuế giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.792,2 tỷ đồng, giảm 39,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân doanh thu thuần giảm là do doanh thu từ bán căn hộ và đất nền giảm 54,6% còn 984 tỷ đồng. Nhờ giá vốn giảm nhẹ, nên lợi nhuận gộp giảm hơn 40% còn 1.036,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, Đất Xanh Group cũng ghi nhận doanh thu tài chính tăng 101,3% do thu nhập từ lãi vay. Đồng thời, chi phí lãi vay giảm 13%, còn 98,3 tỷ đồng nên chi phí tài chính giảm 7,8%.

Đặc biệt, chi phí bán hàng giảm 53,6% chỉ còn hơn 114 tỷ đồng, nên trong quý I/2022, Đất Xanh Group báo lãi sau thuế đạt 408,4 tỷ đồng, giảm 42,6% so với cùng kỳ.

Theo giải trình công ty, nguyên nhận lợi nhuận sau thuế quý I/2022 thấp hơn cùng kỳ là do dịch Covid-19 bùng phát mạnh vào cuối năm 2021 khiến hoạt động kinh doanh của Công ty bị gián đoạn, dẫn đến tiến độ ghi nhận doanh thu từ các dự án do Tập đoàn triển khai chậm hơn dự kiến.

Cập nhật quý 4/2021: doanh thu tăng 123%, lợi nhuận tăng 116%

Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2021 với doanh thu thuần 2.264 tỷ đồng, tăng 123% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tăng tương ứng 116% lên 1.117 tỷ đồng.

Trong đó phần lớn đến từ doanh thu bán căn hộ và đất nền khi tăng đột biến từ 86 tỷ đồng cùng kỳ lên mức 1.602 tỷ đồng. Nguồn thu còn lại đến từ các mảng môi giới, hợp đồng xây dựng đều ghi nhận giảm so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính cao đột biến gấp 11 lần cùng kỳ lên mức 260 tỷ đồng (phần lớn nhờ khoản lãi từ thanh lý đầu tư tăng mạnh từ 133 triệu đồng lên 220 tỷ đồng).

Các khoản chi phí hoạt động đều tăng mạnh trong kỳ . Cụ thể chi phí tài chính tăng 58% lên 135 tỷ, chi phí bán hàng tăng gần gấp đôi lên mức 328 tỷ, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gấp đôi lên 516 tỷ đồng. Ngoài ra còn một khoản lỗ khác gần 38 tỷ đồng.

Với những biến động trên, Đất Xanh báo lãi sau thuế đạt 245 tỷ đồng trong quý cuối năm, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 22 tỷ đồng cùng kỳ. Riêng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chuyển từ lỗ 108 tỷ cùng kỳ thành lãi 275 tỷ đồng trong quý này.

Lý giải về kết quả đột biến, ban lãnh đạo công ty cho biết do quý IV/2020 chưa kịp ghi nhận doanh thu từ các dự án đã triển khai bán hàng thành công. Trong khi các dự án do các công ty trong tập đoàn làm chủ đầu tư bắt đầu bán giao sản phẩm cho khách hàng và ghi nhận doanh thu trong quý IV/2021.

Tính lũy kế cả năm, tập đoàn bất động sản này có doanh thu lần đầu tiên vượt 10.000 tỷ đồng, cao gấp 3,6 lần cùng kỳ. Lợi nhuận gộp theo đó gấp 3 lần lên mức 5.591 tỷ đồng.

Mặc dù các chi phí bán hàng và quản lý cũng tăng cao nhưng Đất Xanh vẫn ghi nhận con số lãi sau thuế lên đến 1.595 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ đậm 174 tỷ đồng năm liền trước (do doanh nghiệp đã phải trích lập dự phòng trên 526 tỷ đồng khi chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại công ty Đầu tư LDG).

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 1.157 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 496 tỷ). So với kế hoạch lãi ròng 1.350 tỷ đồng đã đề ra, doanh nghiệp thực hiện được 86% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Nhờ sự khởi sắc trong hoạt động bán hàng đã giúp giúp dòng tiền kinh doanh chuyển từ âm 780 tỷ đồng sang dương 1.244 tỷ đồng trong năm nay.

Quy mô tổng tài sản cũng được mở rộng lên 28.254 tỷ đồng, tăng gần 5.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Trong đó phần lớn là hàng tồn kho khi tăng 15% lên mức 11.852 tỷ đồng (chủ yếu tăng bất động sản thành phẩm). Các khoản phải thu tăng mạnh 41% lên xấp xỉ 10.182 tỷ đồng. Lượng tiền và tiền gửi ngân hàng cũng gia tăng gấp rưỡi lên hơn 3.000 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn, người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm từ 2.922 tỷ xuống 2.187 tỷ đồng. Nợ vay tài chính cuối kỳ giảm 25% về mức 4.479 tỷ đồng; trong đó nợ ngắn hạn tăng 48% lên 2.962 tỷ đồng, nợ dài hạn giảm 61% xuống 1.517 tỷ đồng.

Hiện cổ phiếu DXG của tập đoàn này đang có giá 35.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng với giá trị vốn hóa đã lên hơn 21.200 tỷ đồng, xấp xỉ tiến tới quy mô tỷ USD.

Cập nhật quý 3/2021: lợi nhuận 52 tỷ, giảm 48% do ảnh hưởng COVID

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) đã công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu thuần 1.303 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước. Lãi gộp tương ứng tăng 23% lên 783 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính trong kỳ gấp 7 lần quý 3/2020 lên mức 74 tỷ đồng, phần lớn nhờ cổ tức được chia từ các công ty con trong hệ thống. Ngoài ra, các khoản chi phí cũng ghi nhận tăng, cụ thể chi phí tài chính tăng 54%, đạt 146 tỷ đồng; chi phí bán hàng cũng cao gấp đôi lên mức 289 tỷ đồng.

Khấu trừ, DXG báo lãi ròng 52 tỷ đồng trong quý 3/2021, giảm 48% so với số lãi của cùng kỳ năm ngoái. Giải trình, DXG cho biết do quý 3 Công ty phải chịu những tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 cũng như các chính sách giãn cách xã hội.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt 7.819 tỷ doanh thu, cao gấp 4 lần cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, nhờ khoản lãi đột biến trong nửa đầu năm nên Công ty báo lãi trước thuế 2.155 tỷ đồng, gấp tới 269 lần con số 8 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.350 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 153 tỷ đồng do trong quý 2/2020 DXG đã phải trích lập dự phòng trên 526 tỷ đồng khi chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Đầu tư LDG (LDG)

Theo kế hoạch, năm 2021 Công ty sẽ ghi nhận 9.000 tỷ doanh thu và khoảng 1.600-1.700 tỷ LNST. Như vậy, 9 tháng đầu năm DXG đã thực hiện được khoảng 79-80% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản DXG vào khoảng 28.568 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu kỳ. Trong đó, giá trị hàng tồn kho tăng 9% lên mức 11.141 tỷ đồng, đồng thời các khoản phải thu cũng tăng 22% lên xấp xỉ 8.830 tỷ đồng. 

Về nợ, dư nợ vay cuối quý 3 tăng 10% lên 6.553 tỷ đồng. DXG đang ghi nhận LNST lũy kế chưa phân phối đạt 2.406 tỷ đồng.

 

Cập nhật 6 tháng 2021: lợi nhuận tăng trưởng mạnh, đạt 822 tỷ đồng

Tập đoàn Đất Xanh (DXG) đã công bố LNST sau lợi ích CĐTS sơ bộ 6 tháng đầu năm 2021 đạt 822 tỷ đồng.

Con số này tăng mạnh so với mức cơ sở thấp trong nửa đầu năm 2020 là 38 tỷ đồng, chủ yếu nhờ KQKD của mảng môi giới tăng trưởng mạnh hơn so với cùng kỳ năm trước và bàn giao tại Opal Boulevard (tổng dự án bao gồm khoảng 1.500 căn hộ trung cấp tại Bình Dương) và Gem Sky World (tổng dự án bao gồm khoảng 4.000 căn hộ thấp tầng/lô đất tại Đồng Nai).

DXG cũng đã công bố việc mua lại dự án mới có quy mô 10 ha (khoảng 8.000 căn hộ) tại Bình Dương. Dự án này sẽ hỗ trợ lộ trình phát triển của DXG trong 2-3 năm tới.

Gần đây, cổ phiếu DXG biến động theo chiều hướng tiêu cực với nhiều phiên giảm. Mới đây, Dragon Capital bán hơn 15 triệu cổ phiếu DXG. Trước đó, Lãnh đạo cùng người nhà DXG cũng nhanh tay 'thoát hàng' khi giá lên khá.

Năm nay DXG sẽ tái khởi động dự án Gem Riverside đồng thời có kế hoạch phát hành thêm không thấp hơn 20.000 đ/cp.

CTCK Bản Việt hiện có khuyến nghị KHẢ QUAN cho DXG với giá mục tiêu là 28.000 đồng/CP.

Cập nhật quý 1/2021: KQKD quý 1/2021 cao hơn dự báo, 100% DXS chào bán IPO được đăng ký

Chúng tôi đã tham dự cuộc họp gặp gỡ NĐT của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) tại trụ sở chính của công ty diễn ra hôm nay.

Cuộc họp xoay quanh KQKD quý 1/2021 sơ bộ của DXG và DXS, kế hoạch kinh doanh sơ bộ cho năm 2021 và các thông tin cập nhật về đợt IPO của DXS. Dưới đây là một số ghi nhận chính từ cuộc họp.

Ban lãnh đạo chia sẻ KQKD quý 1/2021 sơ bộ của DXG với doanh thu đạt 2,900 tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 530 tỷ đồng (so với mức cơ sở thấp của quý 1/2020 là 68 tỷ đồng), chủ yếu đến từ việc bàn giao sản phẩm tại Gem Sky World (GSW).

Ban lãnh đạo đặt mục tiêu LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 của DXG đạt khoảng 1,400 tỷ đồng - cao hơn 11% so với dự báo. Ban lãnh đạo duy trì kế hoạch bàn giao và ghi nhận lợi nhuận từ các dự án GSW, Opal Boulevard và St Moritz, trong khi mảng dịch vụ môi giới sẽ phục hồi từ mức thấp của năm 2020.

Ngoài ra, ban lãnh đạo vẫn duy trì kế hoạch tiếp tục bán trước các sản phẩm tại GSW và Opal Skyline trong năm nay đồng thời mở bán trở lại dự án Gem Riverside (Thủ Đức, TP.HCM) và mở bán 4 dự án mới (3 dự án mang thương hiệu Opal tại Bình Dương và dự án Lux Star tại Quận 7, TP.HCM) vào nửa cuối năm 2021.

Ban lãnh đạo tự tin về tiến độ triển khai các dự án mới tại Bình Dương; trong khi đó, việc mở bán dự án Gem Riverside và Lux Star có thể phụ thuộc vào tình hình thị trường và sự phê duyệt của chính quyền thành phố.

Công ty Chứng khoán Bản Việt dự báo giá trị hợp đồng bán hàng năm 2021 đạt 6,300 tỷ đồng (+4% YoY), chủ yếu được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng hiện tại của GSW và các đợt mở bán dự kiến mới tại Opal Cityview (khoảng 1.500 căn hộ trung cấp tại Bình Dương) và Lux Star (khoảng 600 căn hộ trung cấp tại TP.HCM).

Ban lãnh đạo chia sẻ rằng đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của DXS đã nhận được số lượng đăng ký mua cao hơn số lượng cổ phiếu chào bán là 71,66 triệu cổ phiếu.

Sau đợt IPO này và thực hiện phương pháp dựng sổ (khoảng 10% lượng cổ phiếu sau IPO), tỷ lệ sở hữu của DXG tại DXS dự kiến sẽ giảm còn khoảng 65% so với mức hiện tại là 84%, theo ban lãnh đạo.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG)
Được thành lập từ năm 2003 bởi ông Lương Trí Thìn với tiền thân là Công ty TNHH dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh, Tập đoàn Đất Xanh đã trở thành một trong những đơn vị hoạt động bất động sản chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, mang đến cho khách hàng trên toàn quốc những sản phẩm bất động sản ưu việt.
Sau gần 20 năm phát triển, Tập đoàn Đất Xanh tích cực phát triển quy mô ngành bất động sản, tạo cơ hội nhà ở cho hàng trăm ngàn gia đình trên khắp cả nước, góp phần thay đổi đáng kể tầm vóc, chất lượng, diện mạo đô thị Việt Nam và kiên định nhìn về phía trước với mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế - bất động sản tư nhân hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á.
Những thành tựu nổi bật đó đến từ các lĩnh vực hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả xuyên suốt chuỗi hệ sinh thái bất động sản của Tập đoàn Đất Xanh bao gồm: Phát triển bất động sản; Dịch vụ bất động sản; Xây dựng & vật liệu xây dựng; Công nghệ; Đầu tư.

Bản Việt
Quý vị có nhu cầu Hợp tác hoặc M&A mạng xã hội đã cấp phép này, xin gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: benthanh919@gmail.com. Trân trọng.