#

Giữa tâm dịch, Thaco của Trần Bá Dương quyết định ngừng cuộc chơi với HAGL Agrico (HNG)

HAGL Agrico sẽ dừng phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ và xem xét dừng phương án chào bán riêng lẻ cho Thagrico theo yêu cầu của đơn vị này.