Cập nhật cổ phiếu IPA: chào bán 214 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên gấp đôi 

CHIỀU THU

23/09/2022 12:24

CTCP Tập đoàn I.P.A (HNX: IPA) đã thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

ipa-1663911108.jpeg
CTCP Tập đoàn I.P.A (HNX: IPA) 

Theo đó IPA dự kiến phát hành hơn 213,8 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 2.138 tỷ đồng.

Thời gian phát hành trong năm 2022 hoặc 2023 sau khi được sự chấp thuận của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước. Sau phát hành IPA sẽ tăng vốn điều lệ lên gấp đôi, đạt 4.276 tỷ đồng. 

IPA cũng đã công bố phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó công ty sẽ dùng 1.600 tỷ đồng để mua cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX:PTI); 200 tỷ đồng đầu tư vào các sản phẩm tài chính an toàn, có lãi suất cố định trên thị trường vốn để tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn; và 338 tỷ đồng để tái cơ cấu tài chính đối với các khoản vay/nợ, thanh toán các khoản vay/nợ và các khoản phải trả, các khoản nợ lãi trái phiếu và trả nợ gốc trái phiếu

Quý vị có nhu cầu Hợp tác hoặc M&A mạng xã hội đã cấp phép này, xin gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: benthanh919@gmail.com. Trân trọng.